ข่าว

“องอาจ” เผย ส.ส. ปชป. จะอภิปรายนโยบายอย่างสร้างสรรค์
21 ก.ค. 2562

“องอาจ” เผย ส.ส. ปชป. จะอภิปรายนโยบายอย่างสร้างสรรค์

21 ก.ค. 2562 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคในฐานะประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. นี้ว่า ตนได้เชิญ ส.ส. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายนโยบายในวันอังคารที่ 23 ก.ค. นี้ เวลา 13.30 น. ในส่วนของ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้ให้ความสนใจที่จะอภิปรายนโยบายของรัฐบาลจำนวนมาก แต่คงไม่สามารถอภิปรายได้ทุกคนตามต้องการ เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลได้เวลาไม่มากนัก และต้องการกระจายแบ่งเวลาให้ทั่วถึงทุกพรรค

                อย่างไรก็ดี พรรคฯ จะประชุมพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ ส.ส. ได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ การแถลงนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้ ส.ส. ประชาธิปัตย์ จะอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันผลักดันให้ประเทศเดินหน้า เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

                สำหรับแนวทางการอภิปรายนโยบายของ ส.ส. ประชาธิปัตย์ มี 3 แนวทางดังนี้

                1. นโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลหาเสียงไว้ช่วงเลือกตั้ง ได้ถูกนำมาบรรจุไว้ในนโยบายครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร

                2. นำเสนอข้อมูล มาตรการ การปฏิบัติตามนโยบาย ให้ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการทำงานของรัฐบาล

                3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายทั้งนโยบายเร่งด่วนและนโยบายหลัก

                เชื่อมั่นว่าการอภิปรายนโยบายของ ส.ส. ประชาธิปัตย์อย่างสร้างสรรค์ รอบด้าน จะช่วยทำให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ครบถ้วนหลากหลายนำไปใช้กับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมต่อไป
ข่าวอื่นๆ